Kafédag 24/4

Kl 14.00
KMCH berättar om sitt engagemang för att barn i Nepal ska få gå i skola

Mälaröarnas konstförening ansvarar för kaféet denna dag.

Kl 14.00 i Wrangelska salen

KMCH föredrag och utställning om Skolhemmet i det gömda Himalaya. Föredraget innehåller, förutom fakta och inspiration, också sång, dragspel och film. Försäljning av hantverk.  Utställningen är öppen 12-16.