Medlem

Vill du bli medlem

Medlemsavgiften är 200 kronor/år och så gott som hela medlemsavgiften används till inköp av konst som sedan lottas ut på föreningens årsmöte i april.

Medlemsavgiften betalas in till föreningens Plusgirokont 441 40 74-7. Glöm ej att ange namn i meddelandefältet.