Mälaröarnas Konstförening

Mälaröarnas konstförening är en förening som är öppen för alla. Föreningen vill främja intresse för konst och kultur.

Antal medlemmar är cirka 120. Medlemsavgiften är 200 kronor/år och så gott som hela medlemsavgiften används till inköp av konst som sedan lottas ut på föreningens årsmöte i april.

Föreningen ordnar cirka fem aktiviteter så som ateljébesök och konstvandringar varje termin för medlemmarna. Vid behov dubbleras dessa arrangemang. Styrelsen ordnar även utställningar på Ekebyhovs slottsgalleri (Ekerö kommun) under terminstid, cirka elva utställningar per år.

De flesta konstverk som lottas ut köper vi av våra utställare på slottsgalleriet.

Helgverksamheten på Ekebyhovs slott samordnas av Ekebyhovs slotts intresseförening och Mälaröarnas konstförening ansvarar för utställningarna i slottsgalleriet.

Här hittar du mer information om helgverksamheten på Ekebyhovs slott

www.ekebyhovsslottsintresseforening.se

Mälaröarnas konstförening är ansluten till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.