27/4-5/5

Trådvilda 1 - En textil utställning i två delar

Trådvilda 1 – En textil utställning i två delar

Sophia Wallgren

Rebecka Lundberg

Kajsa Lindofh

Eva Lis Fredriksson Nivbrant